Stříbrná pamětní mince k 200. výročí založení Pražské konzervatoře

První pamětní mincí z nového emisního plánu České národní banky na léta 2011 až 2015 bude stříbrná dvousetkoruna. Tématicky bude věnovaná 200. výročí založení Pražské konzervatoře, která je nejstarší školou svého druhu ve střední Evropě.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 25. února 2010 schválila realizaci návrhu výtvarníka MgA. Martina Daška. Jeho návrh Komise pro posuzování návrhů na české peníze označila jako nejvýstižnější kvůli výjimečně čistému, graficky i sochařsky dokonalému řešení obou stran kompozice a vyjádření určité jemnosti hudby.

Česká národní banka vydá stříbrnou dvousetkorunu k zahájení výuky na pražské konzervatoři 30. března 2011.

Podrobnější popis a obrázky návrhu mince

Marek Petruš
ředitel komunikace a mluvčí ČNB