Stříbrná mince připomene 650 let od vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

Česká národní banka vydává letos již pátou stříbrnou minci. Pamětní mince vznikla u příležitosti 650 let od vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta, jednoho z nejposvátnějších míst v českých zemích. Mince v nominální hodnotě 200 korun bude k dostání od 29. listopadu 2017.

Mincí bylo vyrobeno 5 800 kusů v běžném a 11 600 kusů ve špičkovém (proof) provedení, které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. Výtvarné pojetí mince je dílem akademického sochaře Zbyňka Fojtů.

Na lícní straně dvousetkoruny je vyobrazena klenba kaple sv. Václava. V dolní části mince se nachází název státu a označení její nominální hodnoty. Značka České mincovny je umístěna v její horní části. V popředí rubové strany najdeme ztvárněnou sochu sv. Václava a v pozadí stěnu jemu zasvěcené kaple, osázenou polodrahokamy. Po obvodu mince je vepsán její název a při pravém okraji se nacházejí letopočty „1367“ a „2017“. V dolní části mincovního pole pak nalezneme iniciály autora mince.

Kaple sv. Václava je nejvýznamnějším prostorem chrámu sv. Víta. Její architektura vychází ze symboliky, kterou jí ve 14. století vtisknul Karel IV. a která je dílem Petra Parléře. Kaple byla vybudována nad hrobem hlavního patrona českých zemí, knížete Václava. Vchází se z ní do Korunní komory, kde jsou přechovávány české korunovační klenoty. Kaple byla místem, kam před svou korunovací přicházeli panovníci vzdát hold patronu české země. Dle nedoložených informací zde v dobách, kdy českému národu hrozilo nebezpečí, probíhaly noční mše. Bohoslužby se zde konají dodnes, a to 28. září – v den svátku sv. Václava.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je obvykle vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci, kterou razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou, lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Mince s motivem vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta je v pořadí osmou z cyklu pamětních stříbrných dvousetkorun, které jsou součástí emisního plánu ČNB na léta 2016–2020.Letošní poslední stříbrnou minci vydá ČNB v prosinci u příležitosti 100. výročí založení České astronomické společnosti.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci