Stříbrná mince ČNB připomíná 300 let od narození Marie Terezie

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci, která připomene 300 let od narození Marie Terezie, jediné panovnice na českém trůně. Mince v nominální hodnotě 200 korun bude v prodeji od 26. dubna 2017.

Marie Terezie, která z habsburské monarchie vytvořila moderní centralizovaný stát, se narodila 13. května 1717 jako nejstarší dcera Karla VI.  a Alžběty Kristýny Brunšvické. Na habsburský trůn nastoupila v roce 1740 a zůstala na něm až do své smrti v roce 1780.

Za její vlády došlo k významným reformám v oblasti školství, soudnictví a finančnictví. Zasloužila se také o rozvoj průmyslové výroby a prosadila rovněž evidenci obyvatel, budov a pozemků, čímž bylo umožněno efektivnější vybírání daní. Během panování Marie Terezie se budovaly nové cesty a byla zavedena jednotná soustava měr a vah stejně jako jednotná měna. Za její vlády byly na našem území poprvé vydány také papírové peníze.

„Marie Terezie, jakožto jediná panovnice na českém trůně, patří k  ženám, které se významně zapsaly do českých dějin. Její rozhodnutí a reformy na nás mají vliv dodnes. Vzpomínka v podobě pamětní stříbrné mince jí bezesporu patří,“ uvedl Vojtěch Benda, člen bankovní rady ČNB.

Do oběhu se dostane 5 600 mincí v běžném a 11 300 kusů mincí ve špičkovém (proof) provedení, které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. Autorem mince je Vojtěch Dostál.

Na lícní straně dvousetkoruny je zobrazen dvouhlavý orel, jehož trup je překryt svislou obdélnou deskou. Ta nese názvy reforem Marie Terezie: „ŠKOLSTVÍ“, „DANĚ“, „MĚNA“, „ROBOTNÍ PATENT“, „STÁTNÍ SPRÁVA“ a „MÍRY A VÁHY“. Na heraldicky pravém křídle orla najdeme označení nominální hodnoty mince „200“ a pod ním zkratku „Kč“. Na  heraldicky levém křídle orla se nachází český lev. Značka České mincovny, která mince vyrobila, je umístěna mezi heraldicky pravou spodní perutí a nápisovou deskou.

Na rubové straně je ztvárněn portrét Marie Terezie, který je po obvodu mince doplněn jejím jménem. Vpravo od portrétu je umístěn rok jejího narození „1717“ a vlevo od něj rok „2017“. Nad ním je možné si všimnout iniciály autora mince Vojtěcha Dostála v podobě obráceného písmena „D“.

Mince s motivem císařovny Marie Terezie je v pořadí čtvrtá z cyklu pamětních stříbrných dvousetkorun, které jsou součástí emisního plánu ČNB na léta 2016–2020.V květnu tohoto roku bude následovat stříbrná mince, která bude vydána u příležitosti 75. výročí operace Anthropoid.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je obvykle vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci, kterou razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou, lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci