Strategie řešení kurzových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů státu

Strategie řešení kurzových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů státu (pdf, 107kB)
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/.galleries/strategicke_dokumenty/strategie_reseni_kurz_dopadu_priv.pdf