Statistika faktoringových a forfaitingových společností zveřejněna v systému ARAD

Dne 15. června 2007 začala Česká národní banka publikovat novou statistiku faktoringových a forfaitingových společností v České republice. Tyto společnosti, které se zabývají průběžným odkupem pohledávek před jejich splatností, jsou významnou skupinou sektoru ostatních finančních zprostředkovatelů a společně se statistikou společností finančního leasingu a statistikou společností ostatního úvěrování vytváří ucelený obraz finančního zprostředkování mimo bankovní sektor v podmínkách České republiky. Statistika je  publikována na webových stránkách ČNB v systému časových řad ARAD v sekci Měnová a bankovní statistika >> Měnová statistika >> Statistika ostatních finančních zprostředkovatelů >> Zprostředkovatelé financování aktiv. Publikována je agregovaná rozvaha s podrobnějším členěním poskytnutých půjček (podle splatnosti a ekonomických sektorů protistran). Statistika faktoringových a forfaitingových společností je zveřejňována s čtvrtletní periodicitou nejpozději 75. den po konci daného čtvrtletí.