Stanovisko České národní banky

Stanovisko České národní banky k "Závěrečné zprávě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB pro jednání PS PČR"

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/.galleries/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2001/ipb_reakce_cnb.pdf