Správní řízení o odnětí bankovní licence Union bance, a.s.

Česká národní banka zahájila dne 21. února 2003 vůči Union bance, a.s. správní řízení o odnětí bankovní licence. Bance byla stanovena lhůta pro vyjádření do 3. března. Poté ČNB znovu posoudí situaci banky a rozhodne.

Správní řízení bylo zahájeno na základě zhoršující se situace banky v oblasti likvidity vedoucí k platební neschopnosti banky a rozhodnutí banky uzavřít svou pobočkovou síť a neprovádět mezibankovní platební styk od 21.2.2003.

Zároveň se zahájením řízení o odnětí licence centrální banka uplatnila vůči bance předběžné opatření, které jí ukládá pořizovat pouze likvidní aktiva, aby se nadále nezhoršovala likvidní situace banky.

ČNB považuje rozhodnutí Union banky omezit své činnosti v dané situaci za racionální a odpovědné vůči vkladatelům. Pokud se nepodaří nalézt jiné řešení, umožní toto opatření co nejrychlejší výplaty náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů, podle zákona nejpozději do tří měsíců.

Centrální banka informovala dnes Fond pojištění vkladů o neschopnosti banky dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Vklady klientů Union banky jsou v souladu se zákonem o bankách a v jím stanoveném rozsahu ze zákona pojištěny u Fondu pojištění vkladů, náhrada je poskytována do výše 90 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající 25 000 euro.

Datum zahájení plateb a způsob jejich provádění oznamuje veřejnosti Fond pojištění vkladů.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB