Společná tisková zpráva Ministerstva financí České republiky a České národní banky k výsledkům aukce

Z důvodu softwarové chyby v aukčním systému firmy Bloomberg, která způsobila nesprávný výpočet objemu uspokojených objednávek jednoho z účastníků aukce, Česká národní banka po dohodě a se souhlasem Ministerstva financí České republiky mění výsledek aukce 3. tranše 44. emise státních dluhopisů České republiky, 2005-2015, 3,80 %, CZ0001001143 konané dne 24.8.2005.

Změny se týkají pouze celkové výše objednávek a prodaného objemu. Výsledné ceny a výnosy stejně jako uspokojené objednávky ostatních účastníků aukce zůstávají beze změny.