Společná tisková zpráva MF ČR a ČNB ke změnám v emisním kalendáři SPP na 4. čtvrtletí 2002

Po vyhodnocení situace v oblasti řízení likvidity státní pokladny dospělo Ministerstvo financí ČR spolu s Českou národní bankou k dohodě o změnách v emisním kalendáři na 4. čtvrtletí 2002. V souladu s ohlášeným rozmezím (ą 10 %) z objemu emitovaných SPP v letošním roce dochází u emisí č. 371 - 374 ke snížení emitovaného objemu. Emise 9 měsíčních SPP č. 375 s původním datem splatnosti 19. září 2003, jejíž aukce se měla konat ve čtvrtek 19. prosince 2002, se ruší. Oproti objemu původně ohlášenému v emisním kalendáři na rok 2002 ve výši 362 mld Kč tak bude celkem emitováno 340 mld Kč. Přehled změn emisního kalendáře je uveden v následující tabulce:

Číslo emise Splatnost Původně (mil. Kč) Po změně (mil. Kč) Změna
objem emise do aukce objem emise do aukce
22102371 3 M 20 000 13 000 15 000 8 000 -5 000
23005372 6 M 20 000 10 000 8 000 8 000 -2 000
20512373 12 M 20 000 10 000 8 000 8 000 -2 000
21403374 3 M 20 000 13 000 15 000 8 000 -5 000
21909375 9 M 8 000 8 000 0 0 -8 000
CELKEM 88 000 54 000 46 000 32 000 -22 000

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB