Soud zamítl žalobu INVESMARTU B.V. proti ČNB

Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl na jednání dne 30. 4. 2008 žalobu společnosti INVESMART B.V. proti České národní bance o náhradu škody ve výši 188 mil. eur týkající se tvrzení o nesprávném úředním postupu v souvislosti s dohledem nad Union bankou, a.s. Písemné vyhotovení rozsudku bylo České národní bance doručeno 9. 5. 2008.

Soud žalobu zamítl z následujících důvodů:

(i) Česká národní banka v rámci řízení o souhlas s nabytím kvalifikované účasti posuzuje pouze vhodnost žadatele, nikoliv ekonomické podmínky a výhodnost vstupu žadatele do banky. Česká národní banka svým rozhodnutím negarantuje návratnost investice.

(ii) Žalobce neprokázal podání žádosti o veřejnou podporu, neprokázal ani, že by na poskytnutí podpory měl zákonný nárok a že by případné odejmutí podpory bylo jedinou příčinou úpadku banky.

(iii) Výše škody je odhadnuta pouze vágně a žalobce neprokázal, že by Česká národní banka postupovala nesprávně nebo vydala nezákonné rozhodnutí, neprokázal, že by škoda vznikla a byla v příčinné souvislosti s výkonem veřejné moci.

Proti rozsudku je možné se odvolat do 15 dnů od doručení.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB