Snížení 2T repo sazby

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání projednala situační zprávu o měnovém vývoji.

Potvrdila, že očekává příznivý vývoj inflace v letošním roce, který vytváří prostor pro pokles úrokových sazeb. Proto rozhodla snížit limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB o 0,75 procentního bodu, tedy ze současných 8,75% na 8,00% s účinností od 29.1.1999.

Současně konstatovala, že se zvyšují rizika střednědobého vývoje české ekonomiky. Potvrzují to informace o dosavadním průběhu mzdových vyjednávání, která směřují k neúměrnému růstu reálných mezd a tím mohou způsobit buď další vzestup nezaměstnanosti nebo růst inflace. Kromě toho výsledky obchodní bilance signalizují snižování konkurenční schopnosti vývozu a zvyšování dovozní náročnosti naší ekonomiky.

Ukazuje se rovněž možnost překročení schváleného schodku státního rozpočtu. Vývoj v těchto rizikových oblastech označila bankovní rada za určující pro další postup v měnové politice.

ČNB - M. Švehla