Snížení 2T repo sazby

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla snížit limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repooperace ČNB ze současných 15% na 14,5% s platností od 17. 7. 1998. Změna úrokové sazby odpovídá očekávanému vývoji inflace, který směřuje k dodržení střednědobého cíle ČNB i cíle pro letošní rok. Postupné snižování míry inflace je výsledkem dříve přijatých opatření hospodářských politik včetně měnové restrikce, které vedly ke zpomalení růstu domácí poptávky, zlepšení relace mezi vývojem mezd a produktivity práce i zmírnění vnější nerovnováhy. ČNB očekává pokračování těchto pozitivních tendencí a je připravena na ně dále přiměřeně reagovat. Naopak v případě významnějšího zhoršení současných příznivých vnějších podmínek nebo zásadnější změny fiskální politiky by bylo nutno měnovou politiku opět zpřísnit.

ČNB - M. Švehla