Slovenské zlato vydáno zpět Národní bance Slovenska

V souladu s "Protokolem mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o předání a převzetí zbývající části zlata ze zásob po bývalé Státní bance československé" podepsaným předsedy vlád dne 24.11.1999 a v návaznosti na ratifikaci mezistátní smlouvy o společném postupu při dělení majetku bývalé federace předala Česká národní banka Národní bance Slovenska 4,1 tuny (přesně 4 124 623, 254 g) ryzího zlata.

Podle protokolu o předání zlata mezi vládami ČR a SR byla ČNB povinna vydat zlato do sedmi dnů po ratifikaci mezistátní smlouvy oběma komorami Parlamentu ČR, tj. nejpozději ve středu 17. května 2000.

ČNB podmínky tohoto protokolu dodržela. Zlato bylo předáno ČNB a přijato NBS a dnes se již nachází na území Slovenské republiky.

Z uvedeného množství zlata představují 4 tuny zlato ve slitcích v počtu 325 kusů a 124 622, 764 g ryzího zlata pak zlaté mince (tj. 26 660 kusů mincí). Jsou mezi nimi zastoupeny dukáty s motivem Karla IV. ražené v letech 1978 až 1982, dále tzv. Kremnické dukáty ražené kremnickou mincovnou v roce 1934 u příležitosti obnovení dolování zlata v Kremnici a dále směs zlatých mincí různých států z celé Evropy. Zatímco poměr mincí a slitků byl stanoven mezivládním protokolem, na struktuře předávaných mincí se dohodli zástupci odborných útvarů obou bank.

Celkový objem 4,1 tun zlata představuje zhruba 132 610 OZ (troyských uncí).

Milan Tománek
mluvčí ČNB