Situace v Union bance, a.s. a v Plzeňské bance, a.s. na programu jednání dnešní BR

Bankovní rada České národní banky se na svém dnešním pravidelném zasedání zabývala situací v Union bance, a.s. Diskuse se zúčastnil také ministr financí Bohuslav Sobotka. Správní řízení o odebrání bankovní licence vedené s UB i nadále probíhá. ČNB získala v rámci správního řízení podklady potřebné k rozhodnutí, které učiní s velkou pravděpodobností ještě před vypršením zákonné lhůty stanovené pro správní řízení - tedy před 24.3. 2003.

Bankovní rada dnes také diskutovala situaci v Plzeňské bance, a.s., která vznikla po vynesení prvoinstančního soudního rozhodnutí v souvislosti s kauzou CS fondů. Rozhodnutí v soudním sporu, zahájeném v roce 1997, dosud nenabylo právní moci a banka dosud nemá rozsudek včetně zdůvodnění k dispozici. Vedení Plzeňské banky, a.s. informovalo ČNB, že situaci podrobně analyzuje a zvažuje další postup ve vztahu k příp. dalšímu soudnímu projednávání a především ve vztahu ke svým věřitelům. Za těchto okolností musí ČNB čekat na rozhodnutí Plzeňské banky, a.s. a bude na něj patřičně reagovat z pozice regulátora bankovního sektoru ČR.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB