Setkání představitelů ČNB se zástupci Asociace exportérů

V průběhu dnešního odpoledne se sešli představitelé České národní banky se zástupci Asociace exportérů. Předmětem diskuse byla současné ekonomická situace zejména v kontextu posilujícího kurzu koruny.

Předseda Asociace exportérů Jiří Grund seznámil guvernéra ČNB Zdeňka Tůmu a viceguvernéra Mojmíra Hampla s názorem Asociace a zdůraznil zejména negativní dopad posilující koruny do hospodářského výsledku exportujících firem. Jiří Grund dále zmínil, že vedle exportérů snižuje silná koruna příjmy také např. hotelům se zahr. klientelou a snižuje i reálnou výši dotací z EU.

Představitelé ČNB se s Asociací exportérů shodují především v tom, že rychlost posilování kurzu koruny (meziročně o 17 % k euru) nekoresponduje se zvyšováním produktivity práce a jeho současná úroveň neodpovídá stavu ekonomiky. Guvernér Tůma ubezpečil představitele Asociace exportérů, že kurz koruny je důležitým vstupním parametrem při měnovém rozhodování bankovní rady, zároveň však zdůraznil, že zákonným cílem ČNB je cenová stabilita.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB