Setkání ministra financí B. Sobotky s guvernérem ČNB Z. Tůmou – téma: cizoměnová emise dluhopisů

Z dnešního jednání ministra financí Bohuslava Sobotky a guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy k tématu zvažované zajištěné cizoměnové emise státních dluhopisů na zahraničním trhu vyplynulo, že změna podmínek na finančním trhu vyrovnala cenové rozdíly mezi zajištěnou CM emisí a domácím financováním.

I přes tento fakt ČNB - s přihlédnutím k dopadům do ukazatelů vnějšího zadlužení a možnostem využití alternativních instrumentů (úrokové swapy a obligace s plovoucím výnosem) - dává přednost financování na domácím trhu.

Konečné rozhodnutí je plně v kompetenci MF ČR.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB