Setkání guvernérů ČNB a NBS

Česká národní banka
Odbor veřejných informací

 

Národní banka Slovenska
Tiskové oddělení

Dnes se v Brně uskutečnilo setkání guvernérů České národní banky Josefa Tošovského a Národní banky Slovenska Vladimíra Masára. Jednání navázalo na říjnové setkání premérů ČR a SR. Jeho předmětem byl požadavek ze strany NBS na vydání 4,1 tun zlata. Naproti tomu ČNB požadovala určení postupů k vypořádání pohledávky, vyplývající z dělení bilance bývalé SBČS ve výši 24,7 mld Kč a z dělení federálního oběživa. Obě strany se navzájem seznámily se svými stanovisky a předložily návrhy možného dalšího postupu. Ze strany ČNB byla přednesena možnost kompenzace některých dílčích položek, vyplývajících z dělení majetku federace i varianta posouzení sporných otázek třetí, nezávislou stranou. Předložené návrhy a stanoviska byly oboustranně vzaty na vědomí s tím, že po jejich zvážení budou jednání ČNB a NBS pokračovat, přičemž NBS akcentovala úlohu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky.

Brno, 5. 12. 1997

ČNB - M. Švehla
NBS - J. Onda