Setkání členů bankovní rady ČNB s představiteli ČMKOS dne 14. 12. 1998

V Praze se dnes uskutečnilo setkání členů bankovní rady ČNB s představiteli ČMKOS. Stejně jako počátkem letošního roku bylo i toto v pořadí již druhé setkání věnováno vzájemné výměně informací a názorů na aktuální hospodářskou situaci.

Guvernér ČNB Josef Tošovský při této příležitosti vyjádřil přesvědčení, že trh práce a vývoj mezd představuje jeden ze základních faktorů, ovlivňujících makroekonomický vývoj a ocenil z tohoto hlediska i význam působení odborů a pravidelného dialogu centrální banky s odboráři.

Představitelé odborů si podle Richarda Falbra uvědomují význam makroekonomické stability jak z hlediska perspektivy hospodářského vývoje a růstu ekonomiky, tak i v zájmu soustavného a trvalého zvyšování životní úrovně obyvatel.

ČNB
ČMKOS

V Praze dne 14. 12. 1998