Sekci statistiky a datové podpory ČNB povede Petr Staněk

Novým ředitelem sekce statistiky a datové podpory České národní banky se od 1. ledna 2021 stane dosavadní náměstek ředitele tohoto útvaru Petr Staněk. Funkci, do níž jej jmenovala bankovní rada, převezme po Vlastimilu Vojáčkovi, který se rozhodl po více než dvacetiletém působení v ČNB odejít do penze.

Novým náměstkem ředitele sekce statistiky a datové podpory se rovněž od 1. ledna 2021 stane Ivan Matalík, dosavadní ředitel odboru dohledové statistiky této sekce. Od stejného data byla na místo ředitelky odboru dohledové statistiky jmenována Iva Frýdlová.

Petr Staněk Ing. Petr Staněk (nar. 1967) je absolventem Fakulty ekonomické Vysoké školy báňské v Ostravě. V letech 2006–2015 zastával funkci náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, která se v  roce 2008 přejmenovala na sekci regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu. Od 1. dubna 2015 působí na pozici náměstka ředitele sekce statistiky a datové podpory.

 

Ing. Ivan Matalík (nar. 1962) působí v České národní bance, respektive v její předchůdkyni Státní bance československé, od roku 1990. Funkci ředitele odboru dohledové statistiky vykonává od ledna 2018.

Ing. Iva Frýdlová, Ph.D., (nar. 1979) je v ČNB zaměstnána od roku 2006. Od roku 2015 až dosud vedla referát kapitálových trhů v odboru dohledové statistiky sekce statistiky a datové podpory.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB