Sekci kancelář nově povede Vladimír Kruliš

Novým ředitelem sekce kancelář České národní banky se od 1. října 2023 stává Vladimír Kruliš. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB na svém jednání 21. září 2023, a to na základě výsledků vnitřního výběrového řízení.

Mgr. Vladimír Kruliš, Ph.D., je absolventem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oborů marketingová komunikace a ekonomika a management. V České národní bance pracuje od dubna 2023. Z pozice hlavního experta v oblasti organizace a protokolu zodpovídal za koordinaci akcí a činnosti protokolárního charakteru, přípravu mezinárodních konferencí, koordinaci a protokolární komunikaci vůči ECB, ústavním institucím a státním orgánům.

Předtím působil v Kanceláři prezidenta republiky jako ředitel odboru protokolu. Je držitelem bezpečnostní prověrky na druhý nejvyšší stupeň Tajné a také bezpečnostní prověrky NATO Secret.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace