Sekci finanční stability povede Libor Holub

Novým ředitelem sekce finanční stability ČNB bude od 1. listopadu 2022 Libor Holub, náměstek sekce, který ji řídil dočasně po odchodu Jana Fraita do bankovní rady. Na místo náměstkyně ředitele této sekce byla od stejného data jmenována Zlatuše Komárková, která současně povede odbor makroobezřetnostní politiky sekce finanční stability. O personálních změnách rozhodla bankovní rada ČNB na svém jednání 27. října 2022.

20221031_holub_liborLibor Holub vystudoval obor finance a úvěr na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1986 až 2005 byl zaměstnán v řadě společností, vždy na pracovních pozicích zaměřených na finanční řízení. V letech 2005 až 2013 působil ve Volksbank CZ. Do ČNB nastoupil v roce 2014. Zpočátku pracoval v sekci dohledu nad finančním trhem, později v samostatném odboru finanční stability na pozici vedoucího referátu makroobezřetnostní politiky a zástupce ředitele. Od roku 2018 je náměstkem ředitele sekce finanční stability pověřeným řízením odboru makroobezřetnostní politiky. Po jmenování Jana Fraita členem bankovní rady od 1. července 2022 byl Libor Holub pověřen řízením sekce finanční stability.

Zlatuše Komárková absolvovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu se zaměřením na mezinárodní finance. Doktorské studium absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na finance. Po ukončení studia pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v oblasti mezinárodních odvětvových komparativních analýz. V letech 2001 až 2006 působila v Komisi pro cenné papíry, nejdříve na pozici analytika, poté jako vedoucí oddělení pro dohled a analýzy transakcí prováděných na českém kapitálovém trhu. V ČNB je zaměstnána od roku 2006, nejprve působila v sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, poté v samostatném odboru ekonomického výzkumu a finanční stability a od října 2010 v samostatném odboru finanční stability. Od vzniku sekce finanční stability v roce 2018 řídí odbor makroobezřetnostních analýz a nyní převezme po Liboru Holubovi vedení odboru makroobezřetnostní politiky.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB