Sekci finanční stability dočasně povede L. Holub, sekci kancelář bude dočasně řídit L. Jemelka

Sekci finanční stability ČNB od 8. července 2022 dočasně povede Libor Holub, současný náměstek ředitele sekce a ředitel odboru makroobezřetnostní politiky. Vedením sekce kancelář byl od stejného data dočasně pověřen Luboš Jemelka, ředitel odboru organizačního a protokolu.  

Z rozhodnutí bankovní rady ČNB budou L. Holub a L. Jemelka pověřeni vedením sekcí do doby jmenování nových sekčních ředitelů.

Dosavadní ředitel sekce finanční stability Jan Frait zastává od 1. července 2022 funkci člena bankovní rady ČNB, dřívější ředitelka sekce kancelář Jana Báčová rezignovala k 30. červnu 2022 na svou funkci.

Petra Vodstrčilová
mluvčí ČNB