Sdělení redakcím

Česká národní banka považuje Závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB za nevyváženou a ne zcela objektivní. Česká národní banka zpracuje podrobnější komentář k této zprávě, který bude dán k dispozici veřejnosti během příštího týdne.

Při analýze situace předcházející kolapsu IPB je nezbytné posuzovat veškeré okolnosti a vzít v úvahu také jednání managementu a akcionářů. Příslušná rozhodnutí státu byla právě tímto chováním vyvolána. Zpráva dále nedoceňuje skutečnost, že vláda a ČNB stály před nutností zabránit kolapsu jedné ze tří největších bank, která byla plně v soukromém vlastnictví. Rozhodující akcionáři přitom nebyli ochotni doplnit chybějící kapitál, ani předat banku státu bez dalších, nepřijatelných podmínek. Pokud by se nepodařilo situaci okamžitě řešit, byla ČNB povinna ze zákona odejmout bance povolení působit jako banka a nucený správce by musel uzavřít všechny pobočky a zastavit výplaty klientům. Tato skutečnost byla při vědomí všech ekonomických následků pro rozhodování státu zásadní.

Snaha vyvodit z analýzy poučení pro úpravy právního rámce je nepochybně prospěšná, stejně tak nelze než souhlasit s tím, že povinností státu je dosáhnout co nejlepších podmínek v této transakci. Případné napadení celé transakce však jde daleko za rámec takového postupu a mohlo by vést k otřesení právní důvěry i k vážným systémovým poruchám. Přímo i nepřímo by tak vedlo k daleko větším nákladům pro stát a daňové poplatníky.

Ne zcela komplexní pohled na situaci a zvýraznění pouze některých skutečností vede pak k nekorektnímu hodnocení postupu státu při řešení kolapsu IPB a k přijatému usnesení. Přestože zpráva zpochybňuje některé kroky státu, nenaznačuje ani při podrobné znalosti situace žádné alternativní a lepší řešení.

Pavel Palivec
Odbor veřejných informací