Sdělení České národní banky k výměně neplatných bankovek

ČNB si dovoluje upozornit veřejnost, že k 30. červnu 2001 byla vyhláškou č. 433/2000 Sb. ukončena platnost bankovek nominální hodnoty 1000 Kč vzoru 1993 a 5000 Kč vzoru 1993, tj. bankovek starších vzorů. Tyto starší vzory se od později vydaných a dosud platných bankovek liší zejména tím, že nebyly opatřeny barevnými vlákny v papíru, iridiscentním pruhem v pravé části lícní strany a grafickým symbolem pro strojové zpracování na nepotištěném kuponu rubové strany.

Neplatné bankovky vzoru 1993 vyměňují až do konce měsíce června tohoto roku všechny banky provádějící pokladní operace.

ČNB upozorňuje, že od 1. července 2004 budou tyto bankovky vyměňovat pouze pobočky ČNB v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Doba výměny u ČNB nebyla zatím stanovena, předpokládá se však, že bude trvat nejméně do roku 2010. Výměna bankovek je bezplatná.

Pavlína Bolfová
Mluvčí ČNB