Sdělení ČNB k bankovkám pocházejícím ze zaplavených území

Česká národní banka v zájmu plynulé a bezproblémové výměny záplavami poškozených bankovek upozorňuje pobočky obchodních bank, fyzické i právnické osoby, že takto znehodnocená platidla je nutno co nejdříve rozložit a usušit. Doporučujeme neuchovávat zvlhlé nebo mokré bankovky v balíčcích nebo v uzavřených obalech, kde může velmi rychle dojít k procesu tlení.

Pokud pobočky ČNB v odvodech hotovostí obchodních bank nebo v zásilkách od občanů nebo právnických osob zjistí bankovky mokré nebo zvlhlé, není možné je strojově zpracovávat a jejich nahrazení bude vyžadovat delší dobu. Ta bude přímo úměrná času, který bude nutné věnovat vysušení a oddělení jednotlivých bankovek, kontrole jejich počtu a také pravosti. Při strojovém zpracování tato komplikace odpadá a náhrady mohou být poskytovány okamžitě. Je tedy v zájmu občanů, bank i ostatních právnických osob věnovat vodou poškozeným platidlům náležitou pozornost.

ČNB bude při zpracování poškozených bankovek, které bude nutno vysoušet, dávat přednost penězům předloženým fyzickými osobami.

Poskytování náhrady za poškozené peníze se řídí vyhláškou ČNB č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené peníze. Její plné znění je možno nalézt na webových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v kapitole Legislativa.

Odbor komunikace ČNB