Rozvoj firemní kultury v České národní bance v letech 2009-2011

 op praha adaptabilita  praha  logo euČeská národní banka připravila pro své zaměstnance tříletý vzdělávací projekt „Rozvoj firemní kultury a měkkých dovedností“. Projekt je financován z prostředků Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Program umožní vybraným pracovníkům ČNB absolvovat vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj firemní kultury a měkkých dovedností. Jejich náplní budou praktická školení v komunikaci, prezentaci, týmové spolupráci, time-managementu a zvládání krizových situací. Účastníkům bude také nabídnuta podpora při utváření firemní kultury a při vedení podřízených.

Více informací o samotném projektu a jeho financování je k dispozici na stránkách Fondů EU.

Marek Petruš
mluvčí ČNB