Rozšíření důvodů správního řízení vedeného s Plzeňskou bankou, a.s.

Česká národní banka dne 4. 3. 2003 rozšířila důvody správního řízení o odejmutí bankovní licence Plzeňské bance, a. s., které bylo zahájeno 20.3. 2003 z důvodu přetrvávání závažného nedostatku v činnosti banky, spočívajícího v porušení § 14 zákona o bankách.

Důvodem pro rozšíření správního řízení byl pokles kapitálové přiměřenosti Plzeňské banky, a.s. pod zákonem stanovenou mez po zaúčtování rezervy ve výši 100 % na případně prohraný soudní spor v kauze CS Fondy k 31. 3. 2003.

Rozšíření důvodů správního řízení nemá žádný vliv na připravovanou výplatu náhrady za pojištěné vklady z Fondu pojištění vkladů.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB