Rozhodnutí ČNB týkající se pojišťovny AIG CZECH REPUBLIC

Česká národní banka v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále "ZPoj") oznamuje, že dne 3.7.2008 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí povolení k provozu pojišťovací a zajišťovací činnosti společnosti AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1. Pojišťovně bylo povolení odejmuto na její vlastní žádost a nemá jakýkoli sankční charakter. Ke stejnému dni a v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 ZPoj vstoupila pojišťovna do likvidace.

AIG v ČR nekončí, ale pokračuje ve své již 16-ti leté činnosti! (tisková zpráva AIG EUROPE, S.A.)

Pavlína Bolfová
Mluvčí ČNB