Rozhodnutí BR ČNB o odnětí povolení působit jako banka Moravia Bance,a.s.

Dnes po 16 hodině bylo předsedovi a místopředsedovi představenstva Moravia Banky, a.s. doručeno rozhodnutí Bankovní rady České národní banky. Bankovní rada na svém zasedání dne 4. listopadu 1999 rozhodla o zamítnutí rozkladu o odnětí povolení působit jako banka Moravia Bance, a.s.

Rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka Moravia Bance, a.s. nabylo právní moci dnešním dnem, tj. dnem doručení.

ČNB - odbor veřejných informací