Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB

Bankovní rada České národní banky schválila s účinností od 1. dubna 2015 nové rozdělení kompetencí mezi jednotlivé její členy. Ti jsou interními předpisy pověřeni dohlížením na základní činnosti banky zabezpečované organizačními útvary ústředí a pobočkami ČNB:

Miroslav Singer, guvernér

 • sekce kancelář
 • sekce lidských zdrojů
 • samostatný odbor interního auditu

Mojmír Hampl, viceguvernér

 • sekce měnová
 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
 • sekce bankovních obchodů

Vladimír Tomšík, viceguvernér

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 •  samostatný odbor finanční stability

Kamil Janáček

 • sekce správní
 • samostatný odbor ekonomického výzkumu
 • samostatný odbor ochrany spotřebitele

Lubomír Lízal

 • sekce statistiky a datové podpory
 • sekce informatiky
 • samostatný odbor restrukturalizace

Jiří Rusnok

 • sekce peněžní a platebního styku
 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • pobočky ČNB

Pavel Řežábek

 • sekce řízení rizik a podpory obchodů
 • sekce rozpočtu a účetnictví

 

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB