Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB

Bankovní rada České národní banky schválila s účinností od 1. prosince 2012 nové rozdělení kompetencí mezi jednotlivé její členy. Ti jsou interními předpisy pověřeni dohlížením na základní činnosti banky.

Miroslav Singer, guvernér

 • sekce kancelář
 • sekce lidských zdrojů
 • samostatný odbor interního auditu
 • samostatný odbor komunikace

Mojmír Hampl, viceguvernér

 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
 • sekce měnová a statistiky
 • sekce bankovních obchodů

Vladimír Tomšík, viceguvernér

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • samostatný odbor finanční stability

Kamil Janáček, vrchní ředitel

 • samostatný odbor ekonomického výzkumu
 • sekce informatiky

Lubomír Lízal, vrchní ředitel

 • sekce peněžní a platebního styku
 • sekce správní
 • pobočky ČNB

Pavel Řežábek, vrchní ředitel

 • sekce řízení rizik a podpory obchodů
 • sekce rozpočtu a účetnictví

Eva Zamrazilová, vrchní ředitelka

 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • samostatný odbor ochrany spotřebitele

 

Odbor komunikace ČNB