Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB

Bankovní rada České národní banky se dnes poprvé sešla v novém složení a schválila s účinností od 1. července 2010 nové rozdělení kompetencí.

Jednotliví členové bankovní rady jsou v souladu s Organizačním řádem ČNB pověřeni dohlížením na základní činnosti banky zabezpečované organizačními útvary ústředí a pobočkami ČNB:

Miroslav Singer, guvernér

  • sekce kancelář
  • sekce lidských zdrojů
  • samostatný odbor interního auditu
  • samostatný odbor komunikace

Mojmír Hampl, viceguvernér

  • sekce rozpočtu a účetnictví
  • sekce správní
  • sekce informatiky

Vladimír Tomšík, viceguvernér

  • sekce regulace a analýz finančního trhu
  • sekce dohledu nad finančním trhem
  • sekce řízení rizik a podpory obchodů

Robert Holman, vrchní ředitel

  • sekce měnová a statistiky

Kamil Janáček, vrchní ředitel

  • sekce bankovních obchodů
  • samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability

Pavel Řežábek, vrchní ředitel

  • sekce peněžní a platebního styku
  • pobočky ČNB

Eva Zamrazilová, vrchní ředitelka

  • sekce licenčních a sankčních řízení
  • samostatný odbor ochrany spotřebitele

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB