Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB

Bankovní rada České národní banky se dnes poprvé sešla v novém složení a schválila s účinností od 1. července 2010 nové rozdělení kompetencí.

Jednotliví členové bankovní rady jsou v souladu s Organizačním řádem ČNB pověřeni dohlížením na základní činnosti banky zabezpečované organizačními útvary ústředí a pobočkami ČNB:

Miroslav Singer, guvernér

 • sekce kancelář
 • sekce lidských zdrojů
 • samostatný odbor interního auditu
 • samostatný odbor komunikace

Mojmír Hampl, viceguvernér

 • sekce rozpočtu a účetnictví
 • sekce správní
 • sekce informatiky

Vladimír Tomšík, viceguvernér

 • sekce regulace a analýz finančního trhu
 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů

Robert Holman, vrchní ředitel

 • sekce měnová a statistiky

Kamil Janáček, vrchní ředitel

 • sekce bankovních obchodů
 • samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability

Pavel Řežábek, vrchní ředitel

 • sekce peněžní a platebního styku
 • pobočky ČNB

Eva Zamrazilová, vrchní ředitelka

 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • samostatný odbor ochrany spotřebitele

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB