Rezignace J. Tošovského a M. Hrnčíře

Bankovní rada České národní banky na svém mimořádném jednání dne 31. 10. 2000 vzala na vědomí žádost doc. Ing. Josefa Tošovského o odvolání z funkce guvernéra ČNB ke dni 30. 11. 2000. Dále bankovní rada vzala na vědomí žádost Ing. Miroslava Hrnčíře, DrSc. o odvolání z funkce člena bankovní rady rovněž ke dni 30. 11. 2000. J. Tošovský dnes předal tyto rezignace prezidentovi České republiky Václavu Havlovi. Prezident je přijal.

J. Tošovský byl dnes jmenován předsedou Institutu finanční stability Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb (Financial Stability Institute of the Bank for International Settlements), svou funkci převezme 1. 12. 2000. Tisková zpráva vydaná BIS (odkaz na stránku BIS)

M. Hrnčíř se hodlá do budoucna věnovat výzkumným aktivitám.

P. Palivec
ČNB, Odbor veřejných informací