Reakce ČNB na výsledky mise MMF

Mise MMF se během své poslední návštěvy soustředila na současnou makroekonomickou situaci a na doporučení pro hospodářskou politiku. V souladu s predikcemi MF a ČNB vidí vývoj české ekonomiky poměrně optimisticky. Stejně jako ČNB však očekává určitý dopad zpomalení světové ekonomiky. Nadále se drží svého doporučeni z minulých misí pro fiskální politiku, kterou považuje za příliš uvolněnou. Poukazuje také na skutečnost, že se zatím nepokročilo v reformě veřejných financí včetně penzijního systému. Tento názor je plně v souladu s pohledem ČNB.

Co se týká měnové politiky, MMF konstatuje, že si lze představit mírné uvolnění měnových podmínek, nicméně zároveň zdůrazňuje, že by to bylo obtížné bez adekvátního zpřísnění fiskální politiky v příštím roce. ČNB se v tomto směru s pohledem MMF zásadně nerozchází. ČNB uplatňuje systém cílování inflace v kontextu dlouhodobé měnové strategie, která byla odsouhlasena i vládou. Fiskální politika je pochopitelně jeden z nejvýznamnějších faktorů pro vývoj ekonomiky i inflace a ČNB dlouhodobě upozorňuje na nepříznivý vývoj v oblasti veřejných financí. Pohled ČNB na současný ekonomický vývoj bude nejlépe zřejmý ze záznamu z jednání bankovní rady, který bude publikován příští týden.

Mise MMF věnovala velkou pozornost přílivu kapitálu a tlaku na měnový kurz. Mise kladně hodnotí skutečnost, že vláda ČR a ČNB jsou si vědomy společné odpovědnosti za vývoj měnového kurzu. Kladně hodnotí intervenci na trhu minulý týden. Dále uvádí možnost použití i dalších nástrojů, zejména deponování prostředků z privatizace bez konverze a nepřímých intervencí. ČNB je toho názoru, že zmíněné nástroje patři mezi legitimní nástroje, které mohou být použity v rámci logiky privatizačního účtu a dlouhodobé spolupráce vlády a ČNB v této oblasti. Při diskuzi se zástupci MMF guvernér ČNB připomněl, že se podařilo během minulých dvou let řešit několikrát jednorázový příliv kapitálu spojený s privatizací. Tyto transakce však nemívají jednotnou strukturu a nelze se spolehnout pouze na jeden či dva nástroje.

Pavel Zúbek
odbor veřejných informací ČNB