Reakce ČNB na informace týkající se PČRB

obsažené ve Zprávě o vývoji finančního trhu v roce 2005 Ministerstva financí.

Česká národní banka se veřejně distancuje od informací týkajících se První česko ruské banky (PČRB), které jsou  uvedené ve Zprávě o vývoji finančního trhu v roce 2005 Ministerstva financí. Tyto informace jsou nepravdivé a naprosto zavádějící. Žádost o udělení bankovní licence byla ČNB předložena  29. 4. 2005, a to První česko-ruskou bankou pro Banku mezinárodní spolupráce a.s.

Není pravda, že byla  předchozí žádost v této věci zamítnuta, ale řízení bylo zastaveno z důvodu neúplnosti žádosti.  V pořadí druhé správní řízení týkající se bankovní licence zahájené v dubnu 2005 doposud probíhá, ve věci nebylo pravomocně rozhodnuto a ČNB neposkytla a do jeho ukončení ani nebude poskytovat o jeho průběhu žádné informace.
 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí odmítlo i po upozornění Českou národní bankou uvést informace týkající se PČRB na pravou míru, rozhodli jsme se reagovat formou tohoto prohlášení.

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB