Publikace harmonizované statistiky fondů kolektivního investování

Dne 30.11.2009 byla poprvé publikována toková statistika fondů kolektivního investování sestavovaná dle Nařízení ECB/2007/8 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů. Účelem této statistiky je poskytnout uživatelům informaci o objemu finančních transakcí, jež se uskutečnily v průběhu sledovaného období. Současně s již publikovanou stavovou statistikou se tak poskytuje ucelený přehled o vývoji aktiv a pasiv fondů kolektivního investování.
Statistika fondů kolektivního investování je publikována v měsíční periodicitě a to vždy 15. kalendářní den druhého měsíce následujícího po konci období. Data tokové statistiky byla publikována zpětně od ledna 2009 a jsou součástí systému ARAD.