Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích v týdnu od 18. do 22. října 2004

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 18. do 22. října 2004, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s dubnem 2004 o 867,7 milionů USD (33,7 %) na 3.445,5 milionů USD. Pokračoval tak rostoucí trend, když od října 2002 došlo k nárůstu již o 92,5 %. Největší nárůst zaznamenaly forwardy a swapy, jejichž denní obrat se zvýšil o 730,5 milionů USD (46,0 %). Obrat spotových operací se zvýšil o 121,3 milionů USD (13,1 %). Obrat obchodů s opcemi se mírně zvýšil o 16,0 milionů USD (25,7 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (2,3 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (44,8 %) zaujal opět USD/CZK s nárůstem o 641,4 milionů USD (71,1 %). EUR/CZK zaujímá podíl 24,9 %, když ve sledovaném období vzrostl o 110,1 milionů USD (14,8 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (62,9 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 7,1 % oproti podílu 53,8 % páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.