Prohlášení viceguvernéra ČNB Luďka Niedermayera ke kurzu koruny

  1. Cílem dohody o strategii řešení kursových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku mezi vládou a ČNB je zbavit trh rizika, že bude zahlcen privatizačními příjmy. Před koncem roku tato obava omezila fungování trhu a absence nabídky českých korun vedla k výraznému technickému posilování kurzu. Toto omezení fungování trhu je nyní odstraněno a očekávám, že zejména posílení od poloviny prosince, tj z úrovně nad 33 korun za Euro, by mělo být rychle kompenzováno.
  2. ČNB již delší dobu uvádí, že při optimálním výkonu české ekonomiky poroste její konkurenční schopnost tak, že bez destabilizace ekonomiky dojde k určité reálné apreciaci kurzu. Rozsah nominálního zhodnocení kurzu proti Euru v roce 2001, tedy z hladiny kolem 34 -35 korun k úrovni 32 korun, vysoce převyšuje tyto odhady a není proto pro ekonomiku žádoucí.
  3. V případě, že nedojde na devizovém trhu k výrazné změně současného vývoje, použije ČNB své nástroje. Zejména po odstranění nejistoty ohledně možného příchodu privatizačních výnosů na trh se zvyšuje účinnost devizových intervencí. V případě pokračování velmi silného devizového kurzu by bylo třeba zohlednit tento fakt i nastavení dalších nástrojů ČNB.

Luděk Niedermayer
viceguvernér České národní banky 18.1.2002