Prohlášení o dodržování Globálního kodexu devizového trhu

Všechny centrální banky Evropského systému centrálních bank (ESCB) jsou pevně odhodlány podporovat dodržování Globálního kodexu devizového trhu (dále jen „kodex“). Sedm centrálních bank ESCB včetně České národní banky dnes vydalo společné prohlášení o dodržování kodexu (pdf, 130 kB). Zatímco 15 centrálních bank ESCB toto prohlášení vydalo již v listopadu 2017, zbývající centrální banky ESCB tak učiní do května 2018. Těmito prohlášeními centrální banky ESCB vyjadřují své odhodlání dodržovat principy kodexu v situacích, kdy jsou účastníky devizového trhu, a zajistit soulad svých interních postupů a procesů s kodexem. Těmito prohlášeními o dodržování kodexu centrální banky zdůrazňují, že principy kodexu jsou důležité při prosazování integrity a efektivního fungování velkoobchodního devizového trhu. Aby bylo možné dosáhnout cíle kodexu, vyzývají centrální banky ESCB také všechny ostatní účastníky devizového trhu, aby kodex dodržovali.

Prohlášení o dodržování kodexu dnes vydávají tyto centrální banky ESCB: Česká národní banka, Banco de España, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banca Naţională a României a Bank of England.


Poznámka:
Součástí ESCB jsou Evropská centrální banka a národní centrální banky všech členských států EU bez ohledu na to, zda už přijaly euro, či nikoli.