Přijďte oslavit první narozeniny Návštěvnického centra ČNB!

Vydejte se s celou rodinou za zábavou a poznáním.

Návštěvnické centrum 20. května 2023 oslaví rok od svého otevření prvním návštěvníkům. Za tu dobu jich přivítalo již přes 60 000. Po celý slavnostní den od 9.00 do 17.00 bude připraven bohatý program plný kreativních aktivit a soutěží. Zábavu a poučení najde každý – od předškolních dětí po seniory. Celodenní program bude možné navštívit bez předchozí rezervace a zdarma.

Na co všechno se návštěvníci můžou těšit?

V Návštěvnickém centru ČNB se vydají na cestu za poznáním ve dvou stálých expozicích Za Měnou a Lidé a peníze a navštíví krátkodobé výstavy Rozděleno! Vznik české a slovenské měny v roce 1993 k výročí třiceti let od vzniku české koruny i výstavu Zakladatelé československé měny, připomínající osobnosti a dílo Aloise Rašína a Karla Engliše. Kromě prohlídek expozic je budou čekat i další aktivity, jako třeba kreativní workshopy a soutěže o ceny. A to není vše! Budou si moci zahrát venkovní únikovou hru a odhalit při ní finanční podvody. Slavnostním dnem bude provázet kouzelník Pavel Dolejška.

Vyhlášení Ceny guvernéra ČNB

Guvernér ČNB Aleš Michl předá historicky první ocenění za mimořádný přínos pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti.

„Cena guvernéra má za cíl ocenit, podpořit a propagovat tvůrce projektů, které mají zásadní význam pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti v České republice. ČNB se rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti věnuje dlouhodobě, svými aktivitami se zaměřuje především na žáky 2. stupně základních škol, studenty středních škol a širokou veřejnost. Jsem rád, že cenu předáme symbolicky právě v den prvních narozenin Návštěvnického centra,“ řekl guvernér Aleš Michl.

Autorská komentovaná prohlídka výstavy Rozděleno! a přednáška k historii budovy ústředí ČNB

Zájemci o měnovou historii se během narozeninového dne mohou těšit na speciální prohlídku výstavy Rozděleno! Vznik české a slovenské měny v roce 1993, kterou je provede autor výstavy a hlavní archivář ČNB Jakub Kunert. Během prohlídky bude vysvětlena nejen takzvaná měnová odluka, ale i důležité detaily rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky. Návštěvníci se dozvědí o vzniku České národní banky a Národní banky Slovenska, tehdejší roli Státní banky československé či o přípravě nových bankovek a mincí, jejichž návrhy i finální podoba jsou na výstavě také k vidění.

Součásti oslav prvních narozenin Návštěvnického centra ČNB je i účast na doprovodném programu festivalu Open House Praha. V narozeninovém týdnu, konkrétně 18. května, proběhne v rámci festivalu přednáška k historii hlavní budovy ČNB. Zájemce o architekturu seznámí s málo známými detaily sídla původní Živnostenské banky a zároveň budou mít unikátní možnost prohlédnout si cenné archivní dokumenty a fotografie. Poutavou historií je opět provede Jakub Kunert.

Den otevřených dveří Expozice ČNB v Brně

V sobotu 20. května návštěvníci mohou také od 18.00 do 23.00 navštívit brněnskou expozici, která se otevře v rámci Brněnské muzejní noci. Vedle prohlídky expozice Lidé a peníze a výstavy děl Jiřího Harcuby Krása ve skle a kovu zde bude také připraven rozmanitý doprovodný program.

Podrobné informace sledujte na webu nc.cnb.cz a na sociálních sítích.

Narozeniny NC v kostce

Co: Slavnostní narozeninový den Návštěvnického centra ČNB pro veřejnost
Kdy: Sobota 20. května 2023, 9.00–17.00
Kde: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Program:

  • Prohlídka expozic –  Za měnou – interaktivní expozice v prostorách bankovní haly (prezentace současné role centrální banky), Lidé a peníze – expozice v prostorách původního trezoru (historie peněz a centrálního bankovnictví) a krátkodobých výstav Rozděleno! Vznik české a slovenské měny v roce 1993 a Zakladatelé československé měny
  • Vyhlášení Ceny guvernéra ČNB – ocenění za mimořádný přínos pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti
  • Autorská komentovaná prohlídka výstavy Rozděleno! Vznik české a slovenské měny v roce 1993 – výstavou provede autor Jakub Kunert, hlavní archivář ČNB
  • Celodenní doprovodný program v podobě interaktivních aktivit, kreativních workshopů a soutěží

O Návštěvnickém centru ČNB

Návštěvnické centrum je nejrozsáhlejším a zároveň prvním projektem svého druhu v České republice. Na ploše téměř 2 000 m² nabízí komplexní informace o tématech spojených s centrální bankou a ekonomikou. Loňským otevřením nové interaktivní expozice Za měnou a prostřednictvím krátkodobých výstav, workshopů a řady edukativních akcí a aktivit ČNB významně rozšířila svou působnosti v oblasti finančního a ekonomického vzdělávání. Záměrem bylo vybudování Návštěvnického centra jako živého a přívětivého místa, kam se návštěvníci všech věkových skupin budou vracet za zábavou a vědomostmi.

V expozici Za měnou se návštěvníci zábavnou formou seznámí s tím, co dělá centrální banka, jak ovlivňuje život každého z nás, i to, jak jí právě my s jejími úkoly můžeme pomoci. Zúčastní se jednání bankovní rady ČNB, připomenou si nejvýznamnější milníky v historii české a československé koruny při rozhovoru s dobovými bankéři nebo si vyzkouší svým rozhodováním o nastavení úrokových sazeb udržet inflaci na 2% cíli. V expozici Lidé a peníze v prostorách původního trezoru se dozvědí vše o historii peněz a měnového vývoje. Potěžkají si zlatou cihlu a prohlédnou si unikátní zlatou minci nominální hodnoty 100 000 000 Kč, která váží přes 130 kg.

Těšíme se na vás!

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB