Prezident dnes jmenoval nového viceguvernéra a členku bankovní rady

Prezident republiky Václav Klaus dnes jmenoval s účinností od 1. března 2008 Ing. Mojmíra Hampla, MSc., Ph.D. viceguvernérem ČNB a Ing. Evu Zamrazilovou, CSc. vrchní ředitelkou a členkou bankovní rady ČNB. Dne 26. února vyprší mandát viceguvernérovi Luďku Niedermayerovi.

Členy bankovní rady jsou guvernér doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (s mandátem od 11. 2. 2005), viceguvernér Ing. Miroslav Singer, Ph.D. (s mandátem od 11. 2. 2005) a vrchní ředitelé Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. (s mandátem od 1.12. 2006), prof. Ing. Robert Holman, CSc. a Ing. Pavel Řežábek (s mandáty od 11. 2. 2005) a doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. (s mandátem od 1.12. 2006).

Životopis Evy Zamrazilové (1961):

Po studiu na národohospodářské fakultě VŠE vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na VŠE, pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V 90. letech spolupracovala na řadě studií k tématice transformace české ekonomiky, absolvovala krátkodobé stáže v zahraničí. Doktorandské studium ukončila v roce 1990 na Katedře statistiky NH fakulty VŠE. Od roku 1994 pracovala na makroekonomických analýzách a prognózách v Týmu hlavního ekonoma Komerční banky. Spolupracuje s Českou bankovní asociací v rámci Pracovní skupiny pro ekonomické a měnové otázky, je členkou předsednictva České společnosti ekonomické a nositelkou ceny ČSE. Přednáší makroekonomickou analýzu na Vysoké škole ekonomie a managementu. Dlouhodobě publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku na témata makroekonomické rovnováhy, konvergenčního procesu tranzitivních ekonomik, hospodářské politiky, trhu práce (je autorkou či spoluautorkou více než 150 odborných titulů), rovněž přednáší na odborných konferencích.

Eva Zamrazilová

 

Životopis Mojmíra Hampla (1975)

Vystudoval Fakultu národohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v roce 2004 získal doktorát. Souběžně dva roky studoval na University of Surrey, Guildford ve Velké Británii, kde obdržel titul MSc. Dále absolvoval specializovaný kurz Makroekonomická analýza a politika v Institutu MMF ve Vídni. Kromě toho navštěvoval řadu dalších kurzů a školení v oblasti hospodářské politiky a ekonomické teorie (Friedrich Neumann Institute, London School of Economics a další).

Od roku 1998 působil jako senior analytik v České národní bance, a poté byl jako externí poradce ministra financí ČR členem expertní skupiny připravující návrh reformy veřejných financí. V roce 2002 se v pozici ekonoma a koordinátora ekonomických analýz v České spořitelně - ERSTE Group věnoval makroekonomickému výzkumu a výzkumu finančních trhů zemí střední a východní Evropy. V posledních letech byl členem představenstva a vrchním ředitelem České konsolidační agentury. Působí také jako člen představenstva České společnosti ekonomické, jako člen Akademické rady Vysoké školy Škoda Auto, Mladá Boleslav a vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. Publikoval řadu odborných článků a studií se zaměřením na metodologii ekonomické vědy, měnovou politiku, teorii veřejné volby, ekonomickou teorii přírodních zdrojů a obecnou ekonomickou teorii.

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB