Přehled úkolů v oblasti působnosti ČNB a nástin dalších úkolů v souvislosti se zavedením eura v ČR

Česká národní banka stručně informovala v tiskové zprávě z 20. ledna tohoto roku o obsahu materiálu "Přehled úkolů v oblasti působnosti ČNB a nástin dalších úkolů souvisejících se zavedením eura v ČR". Bankovní rada ČNB materiál projednala a schválila a odeslala k připomínkám na ministerstvo financí (MF). Cílem tohoto kroku ČNB je zahájení diskuse s MF o způsobu organizace procesu směřujícího k budoucímu zavedení eura v podmínkách ČR.

Obsahem materiálu je problematika budoucího zavedení eura v ČR z hlediska institucionálního, legislativního a technicko-organizačního. Jedná se o první přehled konkrétních úkolů, které bude centrální banka zajišťovat v rámci přípravy na přijetí jednotné evropské měny euro. Materiál zároveň rámcově definuje i úkoly ostatních resortů a v tomto smyslu bude základem budoucího národního plánu pro zavedení eura ("Masterplanu'). Podkladem při přípravě tohoto materiálu byl společný dokument vlády ČR a ČNB "Strategie přistoupení České republiky k eurozóně" který předpokládá zavedení eura v České republice v horizontu let 2009-10.