Pragobanka - odnětí povolení působit jako banka

Česká národní banka rozhodla o odnětí povolení působit jako banka Pragobance, a.s. Proti tomuto rozhodnutí podala Pragobanka, a.s. rozklad, který však v uplynulých dnech vzala zpět. Tím nabylo rozhodnutí právní moci, a to s platností od 24. 10. 1998.

ČNB v dohodě s Ministerstvem financí informovala Fond pojištění vkladů o tom, že jsou splněny všechny zákonné podmínky k výplatě náhrad pojištěných vkladů klientů Pragobanky, a.s. O termínech a způsobu výplaty bude veřejnost informovat Fond pojištění vkladů.

ČNB - odbor veřejných informací