Pragobanka, a. s.

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání vyhodnotila finanční situaci Pragobanky, a.s. (PGBA), včetně plnění stabilizačního programu touto bankou k 30. 6. 1998. Konstatovala, že přetrvávají závažné nedostatky v činnosti PGBA, které nebyly odstraněny a které se projevily zásadním zhoršením bankou vykázaných finančních ukazatelů. Bankovní rada proto rozhodla zahájit správní řízení o odnětí povolení působit jako banka Pragobance a.s.

Bankovní rada ČNB současně konstatovala, že PGBA neplní závazné ukazatele stabilizačního programu a že nejsou dostatečné záruky naplnění cílů programu touto bankou. Rozhodla proto o vyřazení PGBA ze stabilizačního programu.

ČNB - M. Švehla