Poslání ČNB při dohledu nad finančním trhem České republiky

Bankovní rada České národní banky s přihlédnutím k doporučení Výboru pro finanční trh schválila dokument „Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky“ (pdf, 168 kB). Jde o základní obecný dokument, ve kterém ČNB vymezuje své poslání při dohledu nad finančním trhem České republiky, stanoví hodnoty, které v této oblasti bude sledovat, a zásady, jimiž se bude řídit. Text dokumentu je k dispozici zatím v české verzi, anglický překlad bude zveřejněn do konce roku 2007.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB