Počet zaměstnanců ČNB nejnižší v historii

Česká národní banka měla na konci roku 2012 nejnižší počet zaměstnanců ve své 20leté historii. V centrální bance loni pracovalo 1396 osob, což bylo meziročně o 19 méně. Mzdové náklady byly loni v ČNB nejnižší od roku 2008 a v porovnání s předchozím rokem klesly o 2,7 procenta na 840 milionů korun, uvedla ČNB v Roční zprávě o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012.

Hlavním důvodem poklesu počtu zaměstnanců, a s tím spojených úspor mzdových nákladů, byla reorganizační opatření, kterými ČNB navázala na úsporné kroky a zeštíhlování z předchozích let. Reorganizaci předcházely důkladné analýzy, jak zefektivnit chod instituce a přizpůsobit tomu počet pracovních míst.

Od svého vzniku po rozpadu federativního Československa musela ČNB posílit své schopnosti v řadě oblastí, v souvislosti např. se vstupem do Evropské unie nebo integrací dohledu nad finančním sektorem získala nové odpovědnosti, přesto má nyní méně zaměstnanců než v roce 1993,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

Česká národní banka v roce 2012 vykázala zisk 2,8 mld. Kč po předloňském zisku 35,4 mld. Kč. V porovnání s rokem 2011 zisk vlivem kurzových ztrát znatelně poklesl, neboť koruna mírně posílila vůči většině rezervních měn, do nichž jsou devizové rezervy investovány. Vytvořený zisk ČNB použila v souladu se zásadami finančního hospodaření a minulou praxí na snížení kumulované ztráty z minulých let na výsledných 123,6 mld. Kč ke konci roku 2012.

Celkové výnosy ČNB loni činily 55 mld. Kč a náklady 52,2 mld. Kč. Bilanční suma na konci roku 2012 činila 878 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst o 46 mld. Kč.

Roční zpráva o výsledku hospodaření, kterou ČNB v souladu se zákonem předkládá nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku k projednání Poslanecké sněmovně, je zveřejněna na internetových stránkách ČNB ve formátu pdf (629 kB).
 

Vývoj počtu zaměstnanců ČNB v letech 1993 - 2012

Mzdové náklady ČNB v letech 1993 - 2012