Počet pracovních míst v ČNB se po reorganizaci snížil

Česká národní banka v uplynulých čtrnácti měsících prošla reorganizací, jejímž výsledkem je snížení počtu pracovních míst o 6,6 procenta na nynějších 1 403.

Rozhodnutí o provedení organizačních změn předcházely důkladné analýzy, jejichž cílem bylo zefektivnění činností vykonávaných centrální bankou a optimalizace počtu pracovních míst.

Změny šly napříč celou bankou. Požádali jsme naše manažery a motivovali je k tomu, aby se zamysleli a posoudili, zda musí činit vše, co činí, nebo zda to při změně organizační struktury, či způsobu spolupráce s jinými útvary, musí činit se všemi svými podřízenými. Své návrhy pak konzultovali s bankovní radou. Výsledkem ne úplně bezbolestného procesu je štíhlejší a efektivnější banka,“ uvedl guvernér České národní banky Miroslav Singer.

V souvislosti s reorganizací poklesl počet pracovních míst v ČNB o 96. Celkem 70 pracovních míst zaniklo v pražském ústředí, dalších 26 míst bylo zrušeno na pobočkách ČNB.

Česká národní banka má nyní nejméně zaměstnanců od 2006, a to i přes nárůst agendy v uplynulém období. Po sjednocení dohledu nad finančním trhem jsme převzali agendu bývalé Komise pro cenné papíry i dohled nad pojišťovnictvím, penzijním připojištěním a družstevními záložnami, podstatně se nám rozšířily pravomoci v oblasti ochrany spotřebitele a vyvstala nám nová mezinárodní agenda v reakci na krizi iniciovanou na finančních trzích vyspělých zemí,“ uvedl guvernér M. Singer.

Marek Petruš, mluvčí ČNB