Počet padělků vzrostl, jsou však snadno odhalitelné

Celkem bylo v roce 2014 na území České republiky zadrženo 2 398 kusů padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí různých nominálních hodnot a vzorů, o 353 kusů více než v roce 2013. Jejich hodnota představovala 2, 221 mil. Kč. Většinou se jednalo o falzifikáty nevalné kvality.

Kvalita českých bankovek a jejich ochranných prvků je vysoká. Není tedy překvapující, že většina padělků je pro občany na první pohled snadno rozpoznatelná. Vysoká bezpečnost našich platidel navíc zásadně ztěžuje činnost padělatelům,“ uvedl člen bankovní rady České národní banky Lubomír Lízal.

Nejčastěji padělanými jsou dlouhodobě bankovky 1 000 Kč a 500 Kč. Tyto nominální hodnoty představují 63 % ze všech zadržených. Ve srovnání s rokem 2013 lze navíc pozorovat vyšší podíl padělaných bankovek v hodnotě 100 a 200 Kč, který činil 24 % (14 % v roce 2013). Nejvíce padělků českých bankovek bylo zadrženo tradičně v Praze, a to 1 028 kusů.

V porovnání s předchozími roky se kvalita padělků nezměnila. Na škále nebezpečnosti jsou prakticky všechny padělky našich bankovek hodnoceny jako méně zdařilé nebo neumělé. Takové falzifikáty nenesou zpravidla žádná nebo pouze jednoduchá napodobení ochranných prvků. Větší pozornost je však potřeba věnovat cizím bankovkám. Jednak se u nich častěji vyskytují zdařilé padělky a navíc mají běžní spotřebitelé menší povědomí o bezpečnostních prvcích cizoměnových bankovek,“ dodal Lubomír Lízal.

Počet padělaných a pozměněných českých bankovek je však v porovnání s počtem bankovek v oběhu i nadále zanedbatelný.

V roce 2014 bylo na území České republiky zadrženo 3 063 kusů padělků zahraničních platidel, což bylo o 1 978 více než v roce 2013. Jejich hodnota v přepočtu podle kurzovního lístku ze dne 31. 12. 2014 činila něco málo přes 10 milionů Kč.

Tomáš Zimmermann, mluvčí ČNB

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v roce 2014 na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 2 198 174 2 372
Padělané bankovky EUR 969 220 1 189
Padělané bankovky USD 221 1 571 1 792
Padělané bankovky ostatní 29 0 29
Padělané mince CZK 9 0 9
Padělané mince ostatní 50 0 50
Pozměněné bankovky a mince CZK 17 0 17
Pozměněné bankovky a mince ostatní 3 0 3
Celkem 3 496 1 965 5 461