Počet padělků klesl

Většina padělků českých peněz zadržených v České republice byla loni stejně jako v minulých letech jednoduššími falzifikáty, které by lidé při správném zacházení s penězi měli odhalit. Zadrženo bylo celkem 3 586 padělaných a pozměněných bankovek a mincí české měny, což je o 955 méně než v roce 2011. Návod na kontrolu ochranných prvků platidel nabízí Česká národní banka v řadě materiálů, například v mobilní aplikaci České peníze.

Naprostá většina padělků byla i v loňském roce vytvořena méně pokročilými technikami, padělatelé nejčastěji pracovali s inkoustovými tiskárnami a kopírkami. Takové falzifikáty zpravidla nebývají příliš zdařilé, buď nemají žádné ochranné prvky a nebo jsou tyto pouze jednoduše napodobené,“ uvedl člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal, který dohlíží na činnost sekce peněžní a platebního styku. „Pokud budou lidé věnovat bankovkám a jejich ochranným prvkům dostatečnou pozornost, měli by nepravé peníze poznat,“ dodal Lubomír Lízal.

Česká národní banka v loňském roce označila za padělky nebo pozměněné peníze celkem 3 586 českých bankovek a mincí v celkové hodnotě 3,75 milionu Kč. Nejčastěji padělanými jsou dlouhodobě bankovky 1 000 Kč a 500 Kč, tyto hodnoty neslo vloni sedm z deseti zadržených padělků. Pro srovnání, v roce 2011 bylo na území ČR zadrženo celkem 4 541 padělaných a pozměněných bankovek a mincí české měny v celkové hodnotě 2,94 milionu Kč.

Kvalita padělků se v porovnání s předchozími roky nezměnila, drtivá většina padělků vznikla v inkoustových tiskárnách nebo na barevných kopírkách (99,8 %). V pětistupňové škále nebezpečnosti, která odpovídá školnímu hodnocení, je 82 procent padělků českých bankovek hodnoceno 4. nebo 5. stupněm. Takové falzifikáty se označují jako méně zdařilé nebo neumělé a nenesou zpravidla žádná nebo pouze jednoduchá napodobení ochranných prvků.

Dohromady se zahraničními penězi bylo v loňském roce na území České republiky zadrženo 4 514 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí v hodnotě 6,4 milionu Kč. Z oběhu jich bylo zadrženo 3 596 kusů, celkem 918 kusů zadržela policie ještě před tím, než s nimi padělatelé zaplatili.

Při přebírání bankovky by lidé měli věnovat pozornost její kontrole. Přítomnost základních ochranných prvků ověří ve třech jednoduchých krocích: promnutím bankovky mezi prsty, pohledem na bankovku proti světlu a jejím sklopením. Návod na kontrolu ochranných prvků na bankovkách nabízí ČNB široké veřejnosti v řadě informačních materiálů, například v aplikaci České peníze pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS, v animovaných prezentacích bankovek a mincí na webu ČNB, na lentikulárních kartičkách a v letácích.

2012 - Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 2 612 845 3 457
Padělané bankovky EUR 572 73 645
Padělané bankovky USD 131 0 131
Padělané bankovky ostatní 68 0 68
Padělané mince CZK 113 0 113
Padělané mince ostatní 82 0 82
Pozměněné bankovky a mince CZK 16 0 16
Pozměněné bankovky a mince ostatní 2 0 2
Celkem 3 596 918 4 514

2011 - Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 4 135 364 4 499
Padělané bankovky EUR 574 90 664
Padělané bankovky USD 310 376 686
Padělané bankovky ostatní 34 0 34
Padělané mince CZK 21 0 21
Padělané mince ostatní 70 0 70
Pozměněné bankovky a mince CZK 21 0 21
Pozměněné bankovky a mince ostatní 5 2 7
Celkem 5 170 832 6 002

Marek Petruš, Ředitel komunikace a mluvčí ČNB