Plán zahraniční technické pomoci

Bankovní rada ČNB dne 9. 10. 2008 projednala a schválila plán zahraniční technické pomoci ČNB partnerským zahraničním centrálním bankám na rok 2009.

Svou více než osmiletou angažovaností v oblasti zahraniční technické pomoci ČNB vyjadřuje svou otevřenost k požadavkům jiných centrálních bank. Díky svým zkušenostem z procesu transformace a začleňování do evropských a mezinárodních struktur, tak i orientací na aplikaci poznatků současné ekonomie i nejlepších zahraničních zkušeností se ČNB stala vyhledávanou institucí. Zpětná vazba od účastníků seminářů a konzultací organizovaných v Praze i v cílových zemích je na druhé straně přínosná i pro experty České národní banky.

Pro rok 2009 je plánováno osm seminářů se zaměřením např. na problematiku cílování inflace, finanční stabilitu, platební systémy, statistiku, řízení lidských zdrojů a zkušenosti z fungování ČNB v rámci ESCB. V příštím roce se uskuteční konzultace nejen v ČNB, ale také přímo v partnerských centrálních bankách. Právě tato forma umožní širší a cílenější dopad.

Experti ČNB se podílejí také na společných projektech Evropského systému centrálních bank koordinovaných ECB, na misích Mezinárodního měnového fondu a jiných mezinárodních organizací.

Program seminářů na rok 2009 bude obdobně jako v minulých letech zveřejněn na internetových stránkách ČNB.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB